PRVI KONGRES OGRANKA AMERIČKOG KOLEDŽA KARDIOLOGA ZA SRBIJU I REPUBLIKU SRPSKU


PRaktični aspekti i kompartaivna analiza ACC/AHA I ESC  preporuka u Srbiji 2016

(PRACSIS 2016)
Preuzimanje:


- Finalni program

Kongres je akreditovan: za predavace 11 bodova, pasivne ucesnike 5 bodova.U saradnji sa projektom i kampanjom “25 by 25” Svetske federacije za srce


9. - 10. maj  2016. godina, Hotel M “Best Western”, Beograd


Organizator: Ogranak Američkog koledža kardiologa za Srbiju i Republiki Srpsku u saradnji sa Udruženjem kardiologa Srbije, Udruženjem kardiologa Republike Srpske i Američkim koledžom kardiologa


Pod pokroviteljstvom Ministartsva zdravlja Republike Srbije, Srpske Akademije Nauka i Umetnosti i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu


Organizacioni odbor:

Prof. dr M.A. Nedeljković, Predsednik Ogranka ACC za Srbiju i Republiku Srpsku

Prof. dr D. Vulić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Republike Srpske

Prof. dr B. Beleslin, predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr Z. Perišić, prethodni predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Prof. dr A. Đorđević Dikić, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Asist. dr M. Dobrić, sekretar-blagajnik Udruženja kardiologa Srbije


Generalni sponzor i podrška: Astra Zeneca u okviru projekta “25 by 25” Svetske federacije za srce


Kotizacija: 50 evra (+PDV) u dinarskoj protivvrednosti
Broj računa:
265-1760310000514-57


Učesnici: kardiolozi i internisti koji se bave kardiologijom iz Srbije i regiona


Akreditacija: Sastanak će biti akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije


Tehnički organizator: Rubicon travel (kongresi@rubicontravel.rs, www.kongresi.rs, telefoni: +381 11 3981 411, +381 11 41 41 511)

Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!