XVII KONGRES
UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE
sa međunarodnim učešćemXVII Kongres kardiologa Srbije


Organizator Kongresa

Udruženje kardiologa Srbije u saradnji sa
Medicinskim fakultetom u Beogradu i
Vojnomedicinskom akademijom

VMA

Medicinski fakultet u Beogradu

Pokrovitelj Kongresa

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije

Svećano otvaranje

Nedelja, 18. oktobar 2009, 18:30, Amfiteatar VMA, Beograd

Predsedavajući:
M. Ostojić, N. Karanović, S. Pajović, V. Kanjuh, S. Nedeljković,
Z. Vasiljević-Pokrajčić, M. Jevtić

Pozdravna reč:
Akademik prof. dr Miodrag Ostojić
Predsednik Udruženja kardiologa Srbije
Predsednik Organizacionog odbora Kongresa

Doc. dr Nevena Karanović
Državni sekretar Ministarstva zdravlja Vlade Republike Srbije

Prof. dr Snežana Pajović
Državni sekretar Ministarstva nauke Vlade Republike Srbije

Prof. dr Zorana Vasiljević-Pokrajčić
Budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Predsednik Naučnog odbora Kongresa
general-major, Prof. dr Miodrag Jevtić
načelnik Vojnomedicinske akademije

Mr Ph Dejan Senćanski,
Direktor predstavništva, AstraZeneca, Beograd
Generalni sponzor Kongresa

Akademik prof. dr Vladimir Bumbaširević
Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Promocija profesora po pozivu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Prof. dr Roberto Ferrari
President, European Society of Cardiology
Predavanje za zvanje gostujućeg profesora Medicinskog fakulteta
Univerziteta u Beogradu
Inaugural lecture for the title of the visiting professor of the University of Belgrade, School of Medicine

Značaj srčane frekvence i prevencija infarkta miokarda ivabradinom
Prof. Roberto Ferrari, predsednik Evropskog udruženja kardiologa
Importance of heart rate and prevention of myocardial infarction by ivabradine
Prof. Roberto Ferrari, President of the European Society of Cardiology

Umetnički program:
kvartet violončela “FEMINE”
20:00
Koktel dobordošlice

Dobrodošli na Kongres

Poštovane koleginice i kolege,

Veliko mi je zadovoljstvo da Vas pozdravim ispred Udruženja kardiologa Srbije na početku još jednog nacionalnog kongresa. Očekujem da će XVII Kongres Udruženja kardiologa biti interesantan, edukativan i da će predstavljati odličnu priliku da se upoznamo sa najnovijim dostignućima u oblasti kardiovaskularne medicine, kao i šansa da naši članovi promovišu rezultate svojih naučnih istraživanja.

Pred kardiolozima u Srbiji nalaze se brojni izazovi i šanse, a posebno bih želeo da istaknem veliki evropski projekat „Stent for life”, kome je Udruženje kardiologa Srbije pristupilo krajem avgusta 2009. godine na Evropskom kongresu kardiologa u Barseloni. Ideja vodilja prilikom koncipiranja ovog projekta bila je da interventne kardiološke sale postanu, od mesta za “kozmetsku hirurgiju” gde se stentovima i balonima leče suženja koronarnih arterija, mesta nalik prijemnim odeljenjima
trauma centara gde se lečenjem najtežih akutno ugroženih koronarnih bolesnika, direktno spasavaju ljudski život i postiže maksimalan zdravstveni, ekonomski i socijalni efekat terapije. Imajući u vidu da, prema preporukama, svaki bolesnik sa akutnim infarktom miokarda sa elevacijom ST segmenta treba što hitnije da dođe u salu za kateterizaciju srca, kao i da čak i uspešni slučajevi rešeni primenom rane fibrinolitičke terapije treba da budu koronarografisani u roku od 24h od nastanka
simptoma, duboko sam uveren da svi mi koji se bavimo kardiologijom, možemo uz određeni trud dostići visoke standarde koje postavlja Evropsko i Američko udruženje kardiologa. Obzirom da u sprovođenju ove inicijative imamo i veliku podršku Ministarstva zdravlja Republike Srbije, brojnih medija, udruženja i istaknutih pojedinaca, ne sumnjam da ćemo uspeti da kroz “Stent for life”
obezbedimo najbolju moguću zdravstvenu žaštitu našim bolesnicima. Da bismo istakli važnost ovog projekta, organizovali smo dve sesije (jednu na engleskom a drugu na srpskom jeziku) u kojima ćemo pokušati da prezentujemo ovaj projekat kroz ciljeve koje trebe dostići, ali i brojne barijere koje moramo prevazići.

I ovaj kongres će obeležiti prisustvo istaknutih inostranih gostiju, naših prijatelja, iz cele Evrope i Amerike. Velika mi je čast da najavim dva predavanja Profesora Roberta Ferrarija, predsednika Evropskog udruženja kardiologa, koje je i naše krovno udruženje, sa kim delimo isti cilj: “Smanjenje oboljevanja i umiranja od kardiovaskularnih bolesti”. Kao i pre dve godine, imaćemo zadovoljstvo da
čujemo brilijantna predavanja Profesora Christian Hamma iz Nemačke, koji je veliki prijatelj našeg Udruženja. Pored dva predavanja koja će održati, Profesor Hamm i kolege sa njegove klinike će sa IKVB “Dedinje” i IKVB “Sremska Kamenica” organizovati zajednički simpozijum gde će sve strane razmeniti svoja iskustva i ojačati našu tradicionalno dobru saradnju. Sa njim će sa Kerckhoff Klinike
iz Bad Nauheima u Nemačkoj, doći i Profesor Weber koji je naš stari znanac sa kongresa BASICS+, zatim brilijantni Prof. Pitschner, kao i “naše gore list”, Profesor Veselin Mitrović. Takođe poreklom sa ovih prostora, a sada istaknuti naučnik na Cleveland klinici u Americi, naš gost biće i Dr Zoran Popović koji će nam izneti svoja iskustva iz oblasti primene intraoperativnog transezofagusnog ultrazvuka srca.

Veliko je zadovoljstvo najaviti jedno od najvećih imena iz oblasti prevencije kardiovaskularnih bolesti i istraživanja serumskih lipida, profesora James Shepherda, koji će, kao i profesor Ferrari biti promovisan u viziting profesora Medicinskog fakulteta u Beogradu.

Prehospitalno zbrinjavanje bolesnika sa akutnim srčanim udarom biće tema dvojice velikana u ovoj oblasti, profesora Kurta Hubera i profesora Patricka Goldsteina. Uvereni smo da ćemo kroz njhova izlaganja biti u mogućnosti da saznamo najnovije trendovi u prehospitalnoj trombolitičkoj terapiji.

Sa nama će još biti i prof. Jane Somerville koja je naš dugogodišnji prijatelj i koja će imati izuzetno zanimljivo predavanje o urođenim srčanim manama kod odraslih osoba.

Iz uvek prijateljski naklonjene Grčke, dolaze nam dvojica prijatelja, profesor Thanopoulos i profesor Vardas, koji je i predsednik Evropske aritmološke asocijacije.

Imajući u vidu ključno mesto funkcionalne dijagnostike koronarne bolesti u ukupnom zbrinjavanju naših bolesnika, organizovali smo i jednu sesiju posvećenu novim modalitetima ove dijagnostike, a svoje veliko iskustvo u oblasti koronarne rezerve protoka podeliće sa nama čuveni profesor Fausto Rigo iz Italije, jedan od vodećih evropskih istraživača na ovom polju.

Pored ovoga, siguran sam da će svako od nas naći još mnogo zanimljivih i korisnih sesija koje smo kroz rad našeg Udruženja organizovali za XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije. Kao što sam mnogo puta rekao, u našem Udruženju preovladava hijerarhija znanja i ideja, a ne zvanja, sto može da objasni raznovrstan spektar i veliki broj naučnih sesija čiji će inicijatori i organizatori biti ne samo akademici ili profesori, već i mladi eksperti, asistenti, docenti ili vodeći kardiolozi u našim regionalnim zdravstvenim ustanovama. Gledajući svakodnevno sav taj entuzijazam, požrtvanost i želju za znanjem, uveren sam da našoj kardiologiji predstoji lepa budućnost.

Hteo bih da se zahvalim pokrovitelju kongresa – Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, kao i Ministarstvu nauke Republike Srbije, našim saradnicima na organizaciji kongresa – Medicinskom fakultetu u Beogradu i Vojnomedicinskoj akademiji, svim predstavnicima farmaceutske industrije, sponzorima, Zavodu za udžbenike u Beogradu i svim ostalim prijateljima Udruženja koji su pomogli da se se po sedamnaesti put realizuje ovaj skup od nacionalnog značaja.

Želim Vam uspešan XVII Kongres Udruženja kardiologa Srbije,

S poštovanjem,

prof. Dr Miodrag Ostojić, FESC, FACC, redovni član SANU, predsednik Udruženja kardiologa Srbije

Finalni program

Preuzmite Finalni program (pdf ~4.7Mb)

Abstract Book

Preuzmite Abstract Book (pdf ~5.3Mb)

Glavne teme kongresa

 1. Bazične nauke u kardiologiji
 2. Aritmije i elektrostimulacija srca
 3. Neinvazivne dijagnostičke metode
 4. Invazivne dijagnostičke metode i kardiovaskularne procedure
 5. Epidemiologija i prevencija
 6. Arterijska hipertenzija
 7. Pedijatrijska kardiologija
 8. Koronarna bolest
 9. Akutni koronarni sindrom
 10. Valvularne mane
 11. Bolesti srčanog mišića i perikarda
 12. Srčana insuficijencija
 13. Kardiovaskularna hirurgija
 14. Sportska kardiologija
 15. Edukacija, kompjuteri i nove tehnologije u kardiologiji
 16. Vodiči kliničke prakse

Tipovi sesija

 1. Plenarne sesije
 2. Predavanja internacionalnih eksperata
 3. Fokus sesije
 4. Satelitski simpozijumi farmaceutske industrije
 5. “Pro et contra” sesije
 6. “Kako uraditi ili kako postupiti ...”
 7. Pitajte eksperte
 8. Tumačenje nalaza sa ekspertima
 9. Usmena saopštenja originalnih radova
 10. Poster forum
 11. Kompjuterske demonstracije i nova tehnologija
 12. “In memoriam”
 13. Zapažene prezentacije kardiologa iz Srbije na međunarodnim sastancima 2008-2009.
 14. Rezime Kongresa

Inostrani gosti po pozivu

 • R. Ferrari (Ferrara, Italy), President of the European Society of Cardiology
 • P. Goldstein (Lille, France)
 • C. Hamm (Bad Nauheim, Germany)
 • K. Huber (Vienna, Austria)
 • M. Krneta (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
 • A. Lazarevic (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
 • V. Mitrović (Bad Nauheim, Germany)
 • M. Nurkić (Tuzla, BiH)
 • K.H. Pitschner (Bad Nauheim, Germany)
 • Z. Popović (Cleveland, USA)
 • F. Rigo (Mestre-Venice, Italy)
 • J. Shepherd (United Kingdom)
 • J. Somerville (London, United Kingdom)
 • V. Thanopoulos (Athens, Greece)
 • P. Vardas (Heraklion, Greece)
 • D. Vulic (Banja Luka, Republic of Srpska, BiH)
 • M. Weber (Bad Nauheim, Germany)

Stručni i naučni simpozijumi

Prijavljeni do 20.08. 2009
Dalje prijave simpozijuma moguće su do 15.09. 2009. godine

 • Svečano otvaranje Kongresa (18.10.2009, 18:00, amfiteatar VMA):
  predavanje Prof. Roberta Ferrarija, predsednika ESC -
  "Importance of heart rate and prevention of myocardial infarction by ivabradine”
 • Sastanak Radne grupe UKS za pejsmejkere i aritmije
  (predsedavajući: G. Milašinović)
 • Prevencija iznenadne srčane smrti
  (predsedavajući: G. Milašinović)
 • Kardiovaskularna oboljenja kod osoba starije životne dobi
  (predsedavajući: S. Ilić, B. Ivanović)
 • Infektivni endokarditis: juče, danas, sutra
  (predsedavajući: D. Sakač, B. Obrenović- Kirćanski, M. Perić, F. Vuk)
 • Arterijska hipertenzija u starih osoba
  (predsedavajući: D. Sakač)
 • Ishemijska bolest srca i diabetes mellitus: dobra metabolička regulacija kao osnov uspeha kardiovaskularne terapije
  (predsedavajući: D. Sakač)
 • Venski tromboembolizam
  (predsedavajući: J. Peruničić)
 • Hot topics in interventional cardiology - 2009
  (predsedavajući: M. Nedeljković, S. Stojković)
 • Update in treatment of STEMI: fast tracks and answers
  (predsedavajući: M. Ostojić, Z. Vasiljević, M. Nedeljković)
 • Mini simpozijum resuscitacionog saveta Srbije - Antiagregaciona i antikoagulantna terapija u PCI: od rezistencije do krvarenja, gde je optimum?
  (predsedavajući: M. Čolić)
 • Srčana insuficijencija sa očuvanom sistolnom funkcijom
  (predsedavajući: M. Matić, B. Stojnić)
 • Dijetetski suplementi u kardiologiji: novi talas u prevenciji
  (predsedavajući: N. Dikić)
 • Exercise medicine
  (predsedavajući: N. Dikić)
 • Estimating coronary artery disease: New tools for new age
  (predsedavajući: F. Rigo, A. Đorđević- Dikić)
 • Sinkope
  (predsedavajući: V. Topalov)
 • Urođene srčane mane u odraslih (interaktivna sesija) - prikazi slučajeva sa konzilijuma za urođene srčane mane IKVB Dedinje
  (predsedavajući: J. Somerville, V. Kanjuh, Lj. Jovović, B. Vujisić Tešić, D. Sagić, M. Stajević)
 • Hipertenzija 2009 –I deo
  (predsedavajući: B. Lović, I. Tasić)
 • Hipertenzija 2009 –II deo (
  predsedavajući: D. Lović, V. Stojanov)
 • Perkutane koronarne intervencije u posebnim kliničkim populacijama
  (predsedavajući: G. Stanković)

Simpozijumi industrije

Prijavljeni do 20.08.2009
Dalje prijave simpozijuma moguće su do 15.09. 2009. godine

 • Simpozijum Biotronik:
  Home monitoring
 • Simpozijum Merck/Serono:
  Srce i mozak
 • Simpozijum Boehringer Ingelheim:
  Rana terapija akutnog infarkta miokarda - efikasne strategije
 • Simpozijum Sanofi-Aventis:
  Terapijski pristupi atrijalnim fibrilacijama
 • Simpozijum Servier:
  Treatments with ACE inhibitors. The unquestionable choice for cardiovascular protection
 • Simpozijum Actavis:
  Koliko su nam poznate sve indikacije za primenu ACE inhibitora? - Između preporuka i prakse
 • Simpozijum Sanofi-Aventis:
  Kuda stremi STEMI?
  Simpozijum PharmaSwiss:
  Dislipidemije-pred jednačinom sa više nepoznatih
 • Simpozijum Medtronic-Bimed:
  Resinhronizaciona terapija srčane slabosti
 • Simpozijum Johnson&Johnson – Cordis:
  Cypher u dijabetesu
 • Simpozijum Hemofarm:
  Antiaritmijsko delovanje sartana
 • Simpozijum Alkaloid:
  Blokada renin angiotenzin sistema - mogućnosti primene u različitim populacijama bolesnika
 • Simpozijum Sanofi Aventis:
  10. jubilej HOPE studije
 • Simpozijum Novartis:
  Novine u kombinovanoj terapiji arterijske hipertenzije
 • Simpozijum AstraZeneca:
  Preventing cardiovascular disease: Recent advances and future opportunities
 • Simpozijum Dijamed:
  Novosti u korišćenju IAB pumpe
 • Simpozijum Sanofi Aventis:
  Antitrombocitna terapija u PCI
 • Simpozijum Berlin-Chemie Menarini:
  Više od smanjenja krvnog pritiska - olmesartan u prevenciji kardiovaskularih oštećenja i uloga u kardiorenalnom kotinuumu
 • Simpozijum Pfizer:
  Smanjenje globalnog kardiovaskularnog rizika - veče sa CADUET-om

 

Počasni odbor XVI Kongresa Udruženja кardiologa Srbije

 • Akademik Vladimir KANJUH, predsednik odbora za kardiovaskularnu patologiju SANU
 • Prof. dr Snežana PAJOVIĆ, Državni sekretar u Ministarstvu za nauku Vlade Republike Srbije
 • Prof. dr Miloš NEDELJKOVIĆ, Državni sekretar u Ministarstvu za nauku Vlade Republike Srbije
 • Prof. dr Vladimir BUMBAŠIREVIĆ, dopisni član SANU, Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • General major prof. dr Miodrag JEVTIĆ, načelnik VMA
 • Prim dr Nevena KARANOVIĆ, Državni sekretar Ministarstva zdravlja Republike Srbije
 • Prof. dr Ninoslav RADOVANOVIĆ, dopisni član SANU
 • Prof. dr Radoje ČOLOVIĆ, predsednik Srpskog lekarskog društva
 • Prof. dr Pavle MILENKOVIĆ, predsednik Medicinske akademije SLD
 • Doc. dr Đorđe BAJEC, direktor Kliničkog centra Srbije
 • Prof. dr Lazar DAVIDOVIĆ, direktor IKVB KCS
 • Doc. dr Siniša U. PAVLOVIĆ, direktor Poliklinike KCS
 • Prof. dr Boško ĐUKANOVIĆ, direktor IKVB “Dedinje”
 • Prof. dr Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ, direktorka IKVB Vojvodine ”Sremska Kamenica”
 • Prof. dr Katica PAVLOVIĆ, upravnik Klinike za kardiologiju IKVB Vojvodine ”Sremska Kamenica”
 • Prof. dr Andre TERZIĆ, Mayo Clinic Associate Director for Research, Co-director of Mayo Clinic Center for
 • Individualized Medicine, President of the American Society of Clinical Pharmacology and Therapeutics
 • Miloljub ALBIJANIĆ, Direktor Zavoda za Udžbenike Beograd
 • Radomir PODINIĆ, Direktor TP “Mladost turist”

Počasni odbor prethodnih predsednika UKS/UKSCG/UKJ

 • Prof. dr Srećko I. NEDELJKOVIĆ, počasni predsednik UKS
 • Prof. dr Aleksandar MILOŠEVIĆ
 • Prof. dr Đurica STOJŠIĆ

Organizacioni odbor

 • Predsednik
  Miodrag OSTOJIĆ
 • Podpredsednici
  Lazar ANGELKOV
  Milan A. NEDELJKOVIĆ
  Zoran PERIŠIĆ
  Dejan SAKAČ
  Zorana VASILJEVIĆ
 • Generalni sekretari
  Branko BELESLIN
  Ana ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
  Arsen RISTIĆ
  Goran STANKOVIĆ
  Branislav STEFANOVIĆ
  Jelena STEPANOVIĆ
 • Sekretari
  Milan DOBRIĆ
  Vojislav GIGA
  Jelena KOSTIĆ
 • Članovi

Srđan ALEKSANDRIĆ
Milika AŠANIN
Aleksandra ARANĐELOVIĆ
Miloš BAJČETIĆ
Marko BANOVIĆ
Miroslav BIKICKI
Branislav BOJIĆ
Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ
Žaklina DAVIČEVIĆ
Lazar DAVIDOVIĆ
Dragan DEBELJAČKI
Vladimir DEDOVIĆ
Milica DEKLEVA
Siniša DIMKOVIĆ
Dragan DINČIĆ
Slobodan DODIĆ
Petar ĐUKIĆ
Dragan ĐURIĆ
Ljiljana GOJKOVIĆ-BUKARICA
Siniša GRADINAC
Isidora GROZDIĆ
Radomir ILIĆ
Stevan ILIĆ
Slobodan JANKOVIĆ
Jagoda JORGA
Ivana JOVANOVIĆ
Robert JUNG
Mladen KOČICA
Goran KORAĆEVIĆ
Mirjana KROTIN
Jelena KOSTIĆ
Dragan V. KOVAČEVIĆ
Marina LIČINA
Dragan LOVIĆ
Radomir MATUNOVIĆ
Zlatko MEHMEDBEGOVIĆ
Bogoljub MIHAJLOVIĆ
Zdravko MIJAILOVIĆ
Nebojša MILANOVIĆ
Branislav MILOSAVLJEVIĆ
Jelica MILOSAVLJEVIĆ
Predrag MITROVIĆ
Tijana MOMČILOV-POPIN
Ivana NEDELJKOVIĆ
Velibor OBRADOVIĆ

Jon OMORAN
Dejan ORLIĆ
Vjekoslav OROZOVIĆ
Miodrag OSTOJIĆ
Mladen OSTOJIĆ
Gordana PANIĆ
Biljana PARAPID
Predrag PAVLOVIĆ
Siniša PAVLOVIĆ
Davor PENJAŠKOVIĆ
Miodrag PERIĆ
Zorica PETRAŠINOVIĆ
Olga PETROVIĆ
Dejana POPOVIĆ
Milica PROSTRAN
Biljana PUTNIKOVIĆ
Đorđe RADAK
Mina RADOVANOVIĆ
Ninoslav RADOVANOVIĆ
Goran RAĐEN
Sašo RAFAJLOVSKI
Ranko RAIČEVIĆ
Dejan SIMEUNOVIĆ
Ivana STANKOVIĆ
Jelena STEPANOVIĆ
Vesna STOJANOV
Siniša STOJKOVIĆ
Bojan STOJNIĆ
Edith STOKIĆ
Sonja ŠALINGER-MARTINOVIĆ
Marko ŠOBOT
Miroslav ŠTAJNIC
Vujadin TATIĆ
Gordana TEOFILOVSKI-PARAPID
Milorad TEŠIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Jovan D. VASILJEVIĆ
Branislav VIDAČIĆ
Žarko VUČINIĆ
Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ
Vladan VUKČEVIĆ
Danijela ZAMAKLAR-TRIFUNOVIĆ
Dragoslava ŽIVKOV-ŠAPONJA
Miodrag ŽIVKOVIĆ

Naučni odbor

 • Predsednik
  Zorana VASILJEVIĆ
 • Podpredsednici
  Siniša DIMKOVIĆ
  Dragan DINČIĆ
  Branko GLIGIĆ
  Miodrag GRUJIĆ
  Stevan ILIĆ
  Ida JOVANOVIĆ
  Robert JUNG
  Vladimir KANJUH
  Mihailo MATIĆ
  Zdravko MIJAILOVIĆ
  Goran MILAŠINOVIĆ
  Biljana OBRENOVIĆ-KIRĆANSKI
  Miodrag OSTOJIĆ
  Jovan PERUNIČIĆ
  Petar M. SEFEROVIĆ
  Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ
 • Generalni sekretari
  Ivana NEDELJKOVIĆ
  Dejan ORLIĆ
  Siniša STOJKOVIĆ
  Miloje TOMAŠEVIĆ
  Vladan VUKČEVIĆ
 • Članovi
  Želimir ANTONIĆ
  Nebojša ANTONIJEVIĆ
  Svetlana APOSTOLOVIĆ
  Aleksandra ARANĐELOVIĆ
  Rade BABIĆ
  Uroš BABIĆ
  Miloš BAJČETIĆ
  Branislav BOJIĆ
  Marija BORIČIĆ
  Nada ČEMERLIĆ-AĐIĆ
  Žaklina DAVIČEVIĆ
  Lazar DAVIDOVIĆ
  Jadranka DEJANOVIĆ
  Milica DEKLEVA
  Marina DELJAN-ILIĆ
  Slobodan DODIĆ
  Ana ĐORĐEVIĆ-DIKIĆ
  Petar ĐUKIĆ
  Dragan ĐURIĆ
  Ljiljana GOJKOVIĆ-BUKARICA
  Siniša GRADINAC
  Radomir ILIĆ
  Igor IVANOV
  Brankica IVANOVIĆ
  Nikola JAGIĆ
  Slobodan JANKOVIĆ
  Jagoda JORGA
  Tomislav JOVANOVIĆ
  Robert JUNG
  Dimitra KALIMANOVSKAOŠTRIĆ
  Tomislav KAŽIĆ
  Mladen KOČICA
  Goran KORAĆEVIĆ
  Milenko KRNETA
  Mirjana KROTIN
  Zvezdana KOJIĆ
  Dragan V. KOVAČEVIĆ
  Vesna LAČKOVIĆ
  Aleksandar LAZAREVIĆ
  Branko LOVIĆ
  Aleksandar LJUBIĆ
  Ružica MAKSIMOVIĆ
  Vladimir MANDARIĆ
  Ljupčo MAGOVSKI
  Jelena MARINKOVIĆ
  Nataša MARKOVIĆ
  Ljiljana MARKOVIĆ-DENIĆ
  Danica MATIĆ
  Radomir MATUNOVIĆ
  Bogoljub MIHAJLOVIĆ
  Vladimir MILORADOVIĆ
  Jelica MILOSAVLJEVIĆ
Predrag MITROVIĆ
Tijana MOMČILOV-POPIN
Igor MRDOVIĆ
Vujadin MUJOVIĆ
Aleksandar NEŠKOVIĆ
Slobodan OBRADOVIĆ
Jon OMORAN
Dejan OPRIĆ
Vjekoslav OROZOVIĆ
Miodrag OSTOJIĆ
Petar OTAŠEVIĆ
Gordana PANIĆ
Zoran PAOVICA
Katica PAVLOVIĆ
Predrag PAVLOVIĆ
Siniša PAVLOVIĆ
Davor PENJAŠKOVIĆ
Miodrag PERIĆ
Milan PETROVIĆ
Tatjana POTPARA
Milica PROSTRAN
Biljana PUTNIKOVIĆ
Đorđe RADAK
Mina RADOVANOVIĆ
Nebojša RADOVANOVIĆ
Ninoslav RADOVANOVIĆ
Goran RAĐEN
Sašo RAFAJLOVSKI
Ranko RAIČEVIĆ
Miljko RISTIĆ
Dragan SAGIĆ
Dejan SAKAČ
Svetozar SRDIĆ
Slavko SIMEUNOVIĆ
Dragan SIMIĆ
Jelena STEPANOVIĆ
Vesna STOJANOV
Bojan STOJNIĆ
Edith STOKIĆ
Miroslav ŠTAJNIC
Nebojša TASIĆ
Vujadin TATIĆ
Gordana TEOFILOVSKI-PARAPID
Zoran TODOROVIĆ
Miloje TOMAŠEVIĆ
Jovan D. VASILJEVIĆ
Branislav VIDAČIĆ
Žarko VUČINIĆ
Duško VULIĆ
Danijela ZAMAKLAR-TRIFUNOVIĆ
Mihailo ZDRAVKOVIĆ
Dragoslava ŽIVKOV-ŠAPONJA

 

 


Komisija za medjunarodnu saradnju

 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
  Miodrag OSTOJIĆ
  Arsen RISTIĆ
  Dejan SAKAČ
  Petar M. SEFEROVIĆ
  Svetozar SRDIĆ

Žiri za nagrade i priznanja

 • Dragan DINČIĆ
 • Branko GLIGIĆ
 • Vladimir KANJUH
 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
 • Srećko NEDELJKOVIĆ
 • Miodrag OSTOJIĆ
 • Gordana PANIĆ
 • Slavko SIMEUNOVIĆ
 • Siniša STOJKOVIĆ
 • Đurica STOJŠIĆ
 • Zorana VASILJEVIĆ

 

Medijska prezentacija Kongresa

 • Lazar ANGELKOV
 • Milan A. NEDELJKOVIĆ
 • Miodrag OSTOJIĆ
 • Zoran PERIŠIĆ
 • Dejan SAKAČ

Radne grupa Udruženja kardiologa Srbije

Predsednici i podpredsednici/budući predsednici

 1. Kateterizacija i perkutane koronarne intervencije
  Predsednik: Miodrag OSTOJIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Milan A. NEDELJKOVIĆ
 2. Srčana insuficijencija
  Predsednik: Zorana VASILJEVIĆ-POKRAJČIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Bojan STOJNIĆ
 3. Prevencija i rehabilitacija kardiovaskluarnih bolesti
  Predsednik: Stevan ILIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Ivan TASIĆ
 4. "Pacing" i elektrofiziologija
  Predsednik: Goran MILAŠINOVIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Lazar ANGELKOV
 5. Kardiovaskularni “imaging” (Eho, CT, NMR)
  Predsednik: Bosiljka VUJISIĆ-TEŠIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Jelena STEPANOVIĆ
 6. Akutni korornarni sindrom
  Predsednik: Jovan PERUNIČIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Gordana PANIĆ
 7. Kardiovaskularna farmakologija
  Predsednik: Dejan SAKAČ
  Podpredsednik/budući predsednik: Biljana OBRENOVIĆ- KIRĆANSKI
 8. Hipertenzija
  Predsednik: Branko LOVIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Katica PAVLOVIĆ
 9. Stečene i urođene srčane mane
  Predsednik: Ljiljana JOVOVIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Ida JOVANOVIĆ
 10. Bolesti perikarda, miokarda i plucne cirkulacije
  Predsednik: Petar SEFEROVIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Arsen RISTIĆ
 11. Koronarna patofiziologija, mikrocirkulacija i funkcija miokarda
  Predsednik: Ljupčo MANGOVSKI
  Podpredsednik/budući predsednik: Branko BELESLIN
 12. Ateroskleroza i ćelijska biologija srca
  Predsednik: Vladimir KANJUH
  Podpredsednik/budući predsednik: Dragan DINČIĆ
 13. Periferna cirkulacija i tromboza
  Predsednik: Slobodan OBRADOVIĆ
  Podpredsednik/budući predsednik: Mirko ČOLIĆ

Rukovodstvo Udruženja кardiologa Srbije

Članovi Upravnog odbora Udruženja kardiologa Srbije

 • Miodrag OSTOJIĆ, predsednik Upravnog odbora i predsednik Udruženja kardiologa Srbije
 • Zorana VASILJEVIĆ, budući predsednik Udruženja kardiologa Srbije
 • Milan NEDELJKOVIĆ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za Beograd
 • Zoran PERIŠIĆ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za centralnu i južnu Srbiju
 • Dejan SAKAČ, podpredsednik Udruženja kardiologa Srbije za Vojvodinu
 • Lazar ANGELKOV, savetnik u Upravnom odboru Udruženja kardiologa Srbije
 • Branko BELESLIN, sekretar/blagajnik Udruženja kardiologa Srbije

Članovi Nadzornog odbora Udruženja kardiologa Srbije

 • Siniša STOJKOVIĆ
 • Jovan BALINOVAC
 • Zdravko MIJAILOVIĆ

Predsedništvo Skupštine Udruženja kardiologa Srbije

 • Jovan PERUNIČIĆ, predsednik skupštine Udruženja kardiologa Srbije
 • Dragan DINČIĆ, zamenik predsednika skupštine Udruženja kardiologa Srbije

Predsednici i podpredsednici podružnica Udruženja kardiologa Srbije

 1. UKS podružnica “Bačka” sa sedištem u Novom Sadu
  Predsednik: Dragutin ĐURIĆ
  Podpredsednik: Miroslav BIKICKI
 2. UKS podružnica “Banat” sa sedištem u Zrenjaninu
  Predsednik: Jon OMORAN
  Podpredsednik: Miroslav RADOVIĆ
 3. UKS podružnica “Srem” sa sedištem u Sremskoj Mitrovici
  Predsednik: Davor PENJAŠKOVIĆ
  Podpredsednik: Miroslav MILOŠEVIĆ
 4. UKS podružnica “Mačvansko-Kolubarska” sa sedištem u Valjevu
  Predsednik: Jovan BALINOVAC
  Podpredsednik: Gordana RADAKOVIĆ
 5. UKS podružnica “Beograd” sa sedištem u Bogradu
  Predsednik: Sinisa STOJKOVIĆ
  Podpredsednik: Dragana TONČEV
 6. UKS podružnica “Zlatiborsko-Moravičko- Raška” sa sedištem u Užicu
  Predsednik: Nadica TRIFUNOVIĆ
  Podpredsednik: Mila SAVIĆ
 7. UKS podružnica “Šumadijsko-Braničevsko- Pomoravska” sa sedištem u Kragujevcu
  Predsednik: Vladimir MILANOVIĆ
  Podpredsednik: Zoran JOKSIMOVIĆ
 8. UKS podružnica “Istočna Srbija” sa sedištem u Zaječaru
  Predsednik: Vladimir MITOV
  Podpredsednik: Lale ZASTRANOVIĆ
 9. UKS podružnica “Niš” sa sedištem u Nišu
  Predsednik: Svetlana APOSTOLOVIĆ
  Podpredsednik: Sonja ŠALINGER-MARTINOVIĆ
 10. UKS podružnica “Kosovo i Metohija” sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici
  Predsednik: Saša SOVTIĆ
  Podpredsednik: Dragana ZAMFIROVIĆ

Tehnička uputstva za predavače i autore radova

Uputstvo predavaima

Trajanje predavanja predavanja određeno je satnicom u programu kongresa.
Precizno postovanje vremena izlaganja je neophodno i biće obezbeđeno
posebnim tehničkim merama.

Usmene prezentacije

U svim salama obezbeđeni su tehnički uslovi za projekcije prezentacija u Power Point formatu. Prezentacije mogu biti donete na CD-u, USB Flash Memory ili sopstvenom notebook računaru.

Poster prezentacije

Maksimalni format postera 2 m (visina) x 1 m (širina). Posteri se postavljaju pola sata pre sesije, a prvi autor rada i/ili neko od koautora su u obavezi da za vreme
trajanja sesije budu pored postera zbog eventualnih pitanja i diskusije sa zainteresovanim učesnicima kongresa.

Predaja prezentacije

Predaja prezentacija u Power Point formatu biće u vidno obeleženoj prostoriji u Hotelu M “Best Western“. Predavači su u obavezi da predaju slajdove najkasnije 1 čas pre početka sesije na kojoj izlažu.

Format abstrakta

Abstrakti se šalju isključivo u elektronskoj formi putem sajta Udruženja kardiologa Srbije: www.uksrb.org (prijava), ili direktno na e-mail adresu
kongres.uks.2009@gmail.com

Maksimalna dužina abstrakta je 250 reči, a format prema primeru koji je u prilogu (standardni format za kongres Evropskog udruženja kardiologa).

Krajnji rok za slanje radova je 21. septembar 2009. godine u ponoć.

Opte informacije

Mesto održavanja

Hotel M Best Western

Hotel M

Hotel M Best Western, Bulevar Oslobođenja 56a,
11000 Beograd
tel: +381 11 309 55 05, fax: +381 11 309 55 06
e-mail: salesbwhotelm@eunet.rs
www.hotel-m.com

Vojnomedicinska akademija

VMA

Vojnomedicinska akademija
Crnotravska 17, 11002 Beograd
tel: +381 11 2661 122, fax: +381 11 2666 164
e-mail: vma@mod.gov.yu, www.vma.mod.gov.yu

Vreme održavanja

18-21. oktobar 2008. godine

Svečano otvaranje

18 oktobar 2009. godine, 18:30,
Amfiteatar Vojnomedicinske akademije

Svečana večera

20. oktobar 2009. godine, 20:00
Hotel M "Best Western"

Društveni program

Svečano otvaranje

18 oktobar 2009. godine, 18:30,
Amfiteatar Vojnomedicinske akademije

Svečana večera

18 oktobar 2009. godine, 20:00
Hotel M "Best Western"

 

Generalni sponzor

 

Astra Zeneca

Sponzori

Abbott, Actavis, Aptus, AstraZeneca, Bayer, Berlin Chemie Menarini, Biotronik,
Boehringer Ingelheim, Dijamed, Ecotrade, Galenika, Hemofarm, Johnson&Johnson
- Cordis, Krka, Medtronic – Bimed, Merck Serono, Neomedika, Novartis, Pfizer,
PharmaSwiss, Sandoz, Sanofi – Aventis, Schiller, Servier, Simplex, Terumo

Izložba

Izložba farmaceutskih proizvoda i medicinske opreme će biti otvorena za vreme trajanja naučnog programa u holu Hotela M "Best Western".

Sekretarijat Kongresa

Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije,
Koste Todorovica 8 11000 Beograd
Tel: +381 11 36136 53, +381 11 632 90 55
Fax: +381 11 362 90 56
e mail: mostojic2003@yahoo.com i iatros007@gmail.com

Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!