RT 3D ehokardiografija u evaluaciji bolesnice sa zajedničkim AV kanalom

Danijela Trifunović1,2, Milan Petrović1,2, Dimitra Kalimanovska Oštrić1,2, Kristina Jovanović1, Bosiljka Vujisić-Tešić1,2

1 Klinika za kardiologiju, Klinički centar Srbije, 2 Medicinski fakultet Univerziteta u BeograduPreuzmite pdf

Kroz prikaz bolesnice sa zajedničkim AV kanalom ilustovan je značaj klasične transtoraksne ehokardiografije u 2D tehnici i transtoraksne ehokardiografije u “real time” 3D tehnici u dijagnostici i evaluaciji urodjenih srčanih mana kod odraslih.
3D ehokardiografija, zajednicki AV kanal
Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!