Bezbednost oralne antikoagulantne terapije za tromboprofilaksu u atrijalnoj fibrilaciji – rezultati randomizovanih kliničkih studija faze III i njihove kliničke implikacije


Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!