Otvaranje koronarne arterije u primarnim PCI ne znači uvek i optimalni protok i najpovoljniji ishod za bolesnika – tretman „no reflow” fenomena


Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!