Edukacija

  • Naučni i stručni sastanci u zemlji i inostranstvu
  • Poslediplomska nastava iz kardiologije
  • Usavršavanje u inostranstvu (fondacije, stipendije i grantovi)

Uskoro više informacija.

Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!