RUKOVODSTVO UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE 2016-2017.

I UPRAVNI ODBOR

II NADZORNI ODBOR

III SKUPŠTINA

TEHNIČKI SEKRETARIJAT UDRUŽENJA KARDIOLOGA SRBIJE

  • PRAVNIK
    Marija Petrović (marijaristovic@yahoo.com)
  • KNJIGOVOĐA
    Živka Milićević (zivka.milicevic@gmail.com)
  • WEB ADMINISTRATOR
    Nenad Jović
Error: Data file visitors.dat is NOT writable! Please CHMOD it to 666!